Teach In

Aplikacja przeznaczona do cięcia w detalach przestrzennych o skomplikowanych kształtach

Teach In umożliwia przygotowanie programu przez wskazanie kolejnych punktów na obrabianym detalu. Można w ten sposób przygotować program tnący bez projektowania w systemie CAD/CAM. System wykorzystuje sterowanie wszystkimi dostępnymi osiami na danym stole – XYZ oraz A i B. Teach In może być zastosowany przy obróbce detali, dla których nie mamy modelu komputerowego – np. wyroby artystyczne.

Teach In wymaga pulpitu sterowania zdalnego.