Przejdź do treści

PTV - Artykuły

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy porównanie wydajności cięcia hydrościernego dla trzech różnych pomp, dla poniżej podanych ciśnień roboczych:

  • 3 800 bar
  • 4 130 bar
  • 6 200 bar


Przedstawiony niżej wykres przedstawia zmiany prędkości cięcia w zależności od ilości stosowanego ścierniwa, wskazując mało znany fakt, że wyższe ciśnienie robocze nie musi zawsze oznaczać lepszą wydajność oraz większe korzyści użytkownika.

Wykres pokazuje, że mniejsza ilość wody – około 2,3 litra na minutę przy ciśnieniu 6200 barów – nie jest już w stanie pracować z większą ilością ścierniwa. Maksimum występuje już przy ilości około 500 gramów ścierniwa na minutę. Większa ilość wody – około 3,7 litra na minutę przy ciśnieniu 4130 barów – pozwala na zastosowanie większej ilości ścierniwa, co spowoduje wzrost prędkości cięcia. Jest to powszechne zastosowane na przykład przy cięciu stali grubych.

Należy pamiętać, że określenie „cięcie wodą” nie oznacza procesu cięcia wodą – gdzie woda jest narzędziem tnącym (jak określa się to potocznie) – a proces szlifowania materiałem ściernym, którego nośnikiem jest woda pod wysokim ciśnieniem. Własności fizyczne tego procesu umiejscawiają go w szlifowaniu – a nie cięciu. Większa ilość materiału ściernego zwiększa wydajność „cięcia (tu – szlifowania). Prędkość pojedynczych ziaren ścierniwa jest ważnym czynnikiem, który może zwiększyć wydajność cięcia o kilka procent, w wąskim zakresie, dla ilości około 250-480 g ścierniwa na minutę.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy kilka punktów, o których należy pamiętać i na które należy zwracać uwagę, przy rozważaniu całkowitych kosztów pracy pompy o ciśnieniu 6000 barów, informacje te nie są podawane w ofertach.

  • Zasilanie pompy. Porównanie przedstawia się dla ilości wody nie podając, że dla takiej samej wydajności wody przy ciśnieniu 6000 barów wymagane jest podwojone zasilanie w energię elektryczną, co oznacza 100% większy koszt energii elektrycznej!
  • Trwałość części. Żywotność poszczególnych części jest wyraźnie niższa, a więc koszt przeglądów serwisowych staje się wyższy (również z powodu przerw w pracy pompy).
    Cena części. Ceny części zamiennych są wyższe co przy ich niższej żywotności powoduje zwiększenie kosztów produkcyjnych w porównaniu do pompy o ciśnieniu 4130 barów.
  • Cena pompy. Cena zakupu pompy jest kilkadziesiąt procent wyższa niż cena pompy 4130 barów.
  • Trwałość tub miksujących. Jest również niższa (dla wykonanych z tych samych materiałów), co zwiększa koszty eksploatacji i ma wpływ na dokładność produkcyjną.
Serwis:
Nowe technologie: