Przejdź do treści

Igems

Oprogramowanie CAD/CAM

Szybko i dokładnie.
Uzyskanie odpowiednich kątów cięcia przy jednoczesnej maksymalizacji prędkości posuwu nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Nic z tych rzeczy. Strumień wody to żywa istota, która wygina się, rośnie i zmienia zachowanie, gdy nadajesz jej różne parametry do pracy. Naszą siłą jest to, że interpretujemy zależności między strumieniem a różnymi parametrami i przekształcamy je w potężne, łatwe w użyciu funkcje. Abyś mógł tworzyć piękne części bez większego wysiłku

“Więcej części, w krótszym czasie”
to mówi samo za siebie. Samo wycięcie większej liczby części z arkusza podczas szybszego cięcia sprawi, że proces będzie bardziej opłacalny. Właśnie o tym myślimy, gdy opracowujemy takie funkcje. Podobnie jak nasz AutoNesting, który stał się najbardziej wydajnym gniazdowaniem na rynku, lub wspólna linia cięcia, która umożliwia zagnieżdżanie części bliżej siebie i wykonywanie łączonego cięcia, zamiast cięcia poszczególnych części osobno.

Niezrównana produkcja 3D.
Kiedy konkurenci sprzedają Twoje produkty, wiesz, że stworzyłeś coś niezwykłego. W tej części IGEMS CAD / CAM możesz programować bezpośrednio na modelach 3D, wizualizować każdą ścieżkę narzędzia, symulować z kontrolą zderzeń i zagnieżdżać części. Po prostu jest to środowisko 3D z automatycznymi i konfigurowalnymi funkcjami CAM dla dowolnej liczby osi.

Ilość aktualizacji IGEMS w okresie od lutego 2018 do października 2019: 181 punktów rozwoju (zmian).

Wybrani użytkownicy

Moduły IGEMS

Wielowarstwowe rysunki 2D z doskonałymi funkcjami. Oferujemy kompletny 2D CAD z warstwami, wymiarami i wieloma innymi funkcjami do tworzenia doskonałych rysunków.

Optymalizacja technologii dla lepszych cięć.
Jest wynikiem naszego skupienia się na technologii cięcia strumieniem wody. Technologia wymaga zaawansowanej optymalizacji szybkości cięcia, tak aby połączyć wysokiej jakości cięcia z dużymi prędkościami cięcia. To jest coś, co zaczęliśmy rozwijać już w 1989 roku. Dziś ta technologia jest stosowana w maszynach na całym świecie. Moduł AWJ uwzględnia takie parametry, jak grubość materiału, jakość materiału, ciśnienie, przepływ ścierniwa itp., aby zoptymalizować prędkość cięcia. Moduł jest niezbędny do cięcia maszynami waterjet.

Zdecyduj, jak chcesz ciąć swoje części.
Ten moduł obsługuje ustawienia CAM dla maszyn do 6-ciu sterowanych osi. Skorzystaj z naszych predefiniowanych ustawień automatycznych lub dostosuj przebicia i jakość cięcia do własnych potrzeb.

Optymalizacja geometrii uszkodzonych rysunków.
Ten moduł zawiera różne aplikacje do optymalizacji konturu. Zmniejszy liczbę obiektów w konturze bez niszczenia wymiarów i może być używany do usuwania nakładających się linii i naprawiania geometrii z przerwami i innymi defektami

Dzięki naszemu modułowi DataExchange możesz importować nie tylko standardowe formaty plików .dxf, .dwg, .acd i .dig, ale również .wmf, .ps, .eps, .gen, .geo, .igs, .mec, .ord i .tag. Możesz również zaimportować swój kod NC z powrotem do igems za pomocą specjalnego czytnika poleceń NC

– Cięcie 2D i 3D. Od teraz możesz już importować pliki 3D do IGEMS i umieszczać ścieżki narzędzi na konturze modelu. Ta funkcja jest czymś, nad czym pracowaliśmy przez ostatni rok i jest czymś, z czego jesteśmy naprawdę dumni. W oprogramowaniu 3D jest wiele opcji ustawień, ale my wierzymy w rzeczy, które są łatwe w użyciu. Więc zredukowaliśmy go tak bardzo, jak to możliwe, aby dać ci lekkie i szybkie oprogramowanie 3D do programowania ścieżek narzędzi. Moduł zawiera funkcje do definiowania powierzchni / krawędzi, dodawania ścieżek narzędzi i dostosowywania przebić, kontroli kolizji itp.

Półautomatyczne zagnieżdżanie (nesting).

Moduły Nesting pomagają ułożyć zestaw części na arkuszu, aby uzyskać jak najmniej odpadów. Nesting level 1 zawiera kilka półautomatycznych strategii zagnieżdżania, w tym zagnieżdżanie kołowe, prostokątne i pojedyncze – https://www.youtube.com/watch?v=b1U8oF5jVBs

Mniej wszystkiego
Nasze nowe moduł gniazdowania ma wiele funkcji oszczędzających czas a także będzie wykorzystywać Twój materiał lepiej niż jakiekolwiek inne oprogramowanie, które widzieliśmy. Średnia poprawa w przypadku gniazdowania pojedynczych arkuszy wynosi 6%  To porównanie pokazuje, ile materiału można zaoszczędzić z jednego nestingu.

Globalna optymalizacja problemów
AutoNest optymalizuje układ zestawu części na zestawie arkuszy w celu zminimalizowania ilości materiału używanego do produkcji wszystkich części. Domyślnie zagnieżdżanie automatyczne (AutoNest) traktuje problem zagnieżdżenia jako całość. Spróbuje zagnieżdżać wszystkie części jednocześnie, używając danego zestawu arkuszy. Zminimalizuje całkowitą powierzchnię używanego arkusza i spróbuje wygenerować jak największy odpad do wykorzystania, w ostatnim arkuszu. Części mogą mieć dowolny kształt. Arkusze mogą mieć różne rozmiary, skazy, i każdy arkusz ma określoną ilość.

Bardzo wysoka wydajność materiałowa
AutoNest został zaprojektowany, aby zapewnić bardzo wysoką wydajność materiałową. Wykorzystuje zaawansowane metody matematyczne i jest szczególnie wydajny w przypadku blach, gdy części można obracać i zagnieżdżać na kilku arkuszach. Testy wykazały średnią poprawę o ponad 5% w stosunku do konkurentów w zakresie blach (i do 25% w przypadku trudnych i problematycznych przypadkach).

Ograniczenia specyficzne dla procesu
Algorytmy optymalizacji mogą uwzględniać wiele ograniczeń specyficznych dla procesu cięcia, zapewniając wydajne wyniki zgodne z procesem roboczym. Przykładami są: używanie arkusza dowolnego kształtu, wykorzystanie arkusza blachy w najbardziej efektywny sposób, generowanie odpadów do wykorzystania o danym kształcie, ustalanie priorytetów dla części i arkuszy, zmniejszanie liczby różnych układów, zwiększanie wydajności przy użyciu części opcjonalnych, wspólnych linii cięcia i wielu narzędzi.

Początek / kierunek
Przy małej ilości detali zagnieżdżanie zajmie tylko niewielką część arkusza. W takim przypadku algorytmy będą próbowały zagnieżdżać części, aby wygenerować jak najlepszy odpad do wykorzystania. Parametry użytkownika mogą wpływać na kształt odpadu oraz kierunek układania części. Początek zagnieżdżania można ustawić w dowolnym z czterech rogów, a kierunek zagnieżdżenia może być automatyczny, wg osi X, wg osi Y i minimalizując powierzchnię. https://www.youtube.com/watch?v=9b6EQJuaPxk

Wielokrotność
Zmniejszanie liczby różnych układów. Podczas zagnieżdżania na kilku arkuszach z częściami w dużych ilościach, niektóre arkusze mogą być powtarzane kilka razy. Nazywa się to wielokrotnością arkusza. Ze względu na proces lub koszty niektórzy użytkownicy mogą preferować ograniczenie liczby kolejnych arkuszy, nawet przy niewiele większym koszcie wydajności materiałowej. Ulepszony tryb wielokrotności będzie szukał rozwiązań, w których te same układy zagnieżdżenia są produkowane w większych ilościach. Użytkownik może kontrolować kompromis między wydajnością materiałową a wielokrotnością. Gdy kilka rozwiązań jest równoważnych, algorytmy zawsze będą automatycznie próbowały uzyskać jak największą wielokrotność. Użytkownik może wybrać wielokrotność Wyłączona., Niska, Średnia lub Wysoka. Poniżej znajduje się gniazdo z siedmioma arkuszami i trzema różnymi układami. https://www.youtube.com/watch?v=56caYyLUgl8

Dopełnianie części
Czasami po zagnieżdżeniu wszystkich części nadal jest miejsce na dodatkowe części, które nie były obowiązkowe (zamówione). Można dodać opcjonalne części, które zostaną zagnieżdżone tylko wtedy, gdy nie zwiększą całkowitej zagnieżdżonej powierzchni. Te opcjonalne części mogą być dodatkowymi ilościami istniejących części lub innymi częściami. Części wypełniające można zagnieżdżać, aby wypełnić ostatni arkusz i uniknąć odpadu lub tylko przed cięciem resztek. https://www.youtube.com/watch?v=7P0McsRJXJ0

Gniazduj najlepiej w otworach
Jeśli to możliwe, nesting umieszcza części najpierw wewnątrz otworów innych części. https://www.youtube.com/watch?v=kfXG7dng5EU

 

Wspólna linia cięcia
Wspólne linie między częściami można wykorzystać zarówno w celu zmniejszenia zużycia materiału, jak i czasu cięcia. AutoNest jest w stanie automatycznie generować zagnieżdżanie ze wspólnymi liniami cięcia, biorąc pod uwagę odległość części i wspólną przerwę między detalami.  https://www.youtube.com/watch?v=kE2yDyHq6C4

Wiele narzędzi
Zagnieżdżanie automatyczne (AutoNest) można zagnieżdżać przy użyciu wielu narzędzi. Różne algorytmy są wybierane automatycznie, aby uzyskać całkowicie zoptymalizowane wyniki. https://www.youtube.com/watch?v=M5Ax4ySWAYg&t=1s

Części
AutoNest może zagnieżdżać wszystkie części IGEMS, w tym części ze skosem i części z 3D-5X. Zaleca się, aby najpierw zagnieździć, a następnie zastosować ścieżki narzędzia, aby uzyskać optymalne wyniki. Ale AutoNest może oczywiście również zagnieżdżać części ze ścieżkami narzędzi. Dla każdej części można ustawić następujące właściwości.


Ilość – rzeczywista ilość do zagnieżdżenia.
Dopełnianie – opcjonalna ilość dopełnienia do zagnieżdżenia.
Obracanie – automatyczne (zalecane), brak, 180, 90, 45
Lustro – jeśli część może być odbiciem lustrzanym.
Priorytet – wybierz jeden z sześciu różnych poziomów priorytetów.
Kolor – kolor używany do wyświetlania części podczas zagnieżdżania.
Wspólna linia cięcia – jeśli część powinna być uwzględniana pod kątem zagnieżdżenia wspólnej linii cięcia.
Użyj otworów – jeśli inne części mogą być zagnieżdżone w otworach tej części.

Arkusze
Automatyczne zagnieżdżanie (AutoNest) może używać wszystkich arkuszy IGEMS. Nieregularne arkusze lub arkusze z otworami. Użytkownik może również kontynuować zagnieżdżanie na już zagnieżdżonych arkuszach i mieć możliwość definiowania zabronionych obszarów. Arkusze można wybierać automatycznie lub można ustawić priorytety na arkuszach. Każdy arkusz ma ilość i priorytet.

Kafle i Rozety – Cięcie i zagnieżdżanie pod inkrustacje, rozety i płytki. Moduł specjalnie zaprojektowany dla przemysłu kamieniarskiego. Zawiera specjalne narzędzie do zagnieżdżania przy tworzeniu płytek i polecenia do tworzenia inkrustacji, rozet i mozaik.

używa czcionek i obrazów na Twoich rysunkach. Moduł umożliwia importowanie obrazów do rysunku i automatyczną wektoryzację lub wykorzystanie jako tła do ręcznego generowania wektorów. Możesz także użyć czcionek True Type, które zostaną przekonwertowane na wygładzoną geometrię.