Przejdź do treści

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacja może dotyczyć tylko opłaconych części. PTV zobowiązuje się do przekazania informacji w ciągu 30 dni roboczych o rozstrzygnięciu reklamacji lub o jej dalszym procedowaniu.

Nowe i używane części:

1. Części eksploatacyjne (kryzy, uszczelnienia, tuby miksujące itp.)
PTV przyjmuje części w oparciu o dokładną identyfikację dostawy (WZ, faktura, numer zamówienia itd.). Reklamujacy przekazuje części z opisem usterki. PTV zbada poprawność wykorzystania lub montażu części. Po pozytywnej weryfikacji części zostaną wymienione. Jeżeli producent/dostawca reklamowanej części zażąda jej dosłania do ich siedziby, PTV powiadomi o tym fakcie Reklamującego. Koszty związane z transportem części od użytkownika do dostawcy, pokrywa Reklamujący.

2. Inne części zamienne
PTV przyjmuje części w oparciu o dokładną identyfikację dostawy (WZ, faktura, numer zamówienia itd.). Reklamujący przekazuje części z opisem usterki. PTV zbada poprawność wykorzystania (prawidłowe magazynowanie, transport lub montaż części). Po pozytywnej weryfikacj części zostaną wymienione. Jeżeli producent/dostawca reklamowanej części zażąda jej dosłania do ich siedziby, PTV powiadomi o tym fakcie Reklamującego. Koszty związane z transportem części od użytkownika do dostawcy, pokrywa Reklamujacy.

Wszystkie procedury reklamacyjne podlegaja odpowiednim paragrafom Kodeksu Handlowego Republiki Czeskiej oraz umowom zawartym miedzy Dostawca i Odbiorcą.

Serwis:
Nowe technologie: