PRODUKCJA MASZYN DO CIĘCIA WYSOKOCIŚNIENIOWYM
  STRUMIENIEM WODY WATERJET
  SPECJALIZACJE W INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZANIACH

   Waterjety, stanowiska technologiczne do cięcia
   strumieniem wody pod ultraciśnieniem
   Rozwiązania indywidualne

   Postępowanie reklamacyjne

    

   Wszystkie nieopisane procedury podlegaja odpowiednim paragrafom Kodeksu Handlowego Republiki Czeskiej.

   Reklamacja może dotyczyć tylko opłaconych części. PTV zobowiązuje się do przekazania informacji w ciągu 30 dni roboczych o rozstrzygnieciu reklamacji lub o jej dalszym procedowaniu.

   Nowe i używane części:

   1. Części eksploatacyjne (kryzy, uszczelnienia, tuby miksujące itp.)

   PTV przyjmuje części w oparciu o dokładną identyfikację dostawy (WZ, faktura, numer zamówienia itd.). Reklamujacy przekazuje części z opisem usterki. PTV zbada poprawność wykorzystania lub montażu części. Po pozytywnej weryfikacji części zostaną wymienione. Jeżeli producent/dostawca reklamowanej części zażąda jej dosłania do ich siedziby, PTV powiadomi o tym fakcie Reklamującego. Koszty związane z transportem części od użytkownika do dostawcy, pokrywa Reklamujący.

   2. Inne części zamienne

   PTV przyjmuje części w oparciu o dokładną identyfikację dostawy (WZ, faktura, numer zamówienia itd.). Reklamujący przekazuje części z opisem usterki. PTV zbada poprawność wykorzystania (prawidłowe magazynowanie, transport lub montaż części). Po pozytywnej weryfikacj części zostaną wymienione. Jeżeli producent/dostawca reklamowanej części zażąda jej dosłania do ich siedziby, PTV powiadomi o tym fakcie Reklamującego. Koszty związane z transportem części od użytkownika do dostawcy, pokrywa Reklamujacy.

   Wszystkie procedury reklamacyjne podlegaja odpowiednim paragrafom Kodeksu Handlowego Republiki Czeskiej oraz umowom zawartym miedzy Dostawca i Odbiorcą.